Marshall Rosenberg
Marshall B. Rosenberg
Nonviolent Communication - Marshall Rosenberg
Mae Heffelaar - Coach - pedagogisch adviseur - opvoedadviseur - verbindende communicatie - contact

Wie was Marshall Rosenberg?

Marshall Rosenberg (1934 – 2015) was een invloedrijke Amerikaanse psycholoog, mediator, auteur en docent, maar vooral bekend als grondlegger en ontwikkeling van het concept van Geweldloze Communicatie (Nonviolent Communication, NVC).

Geboren op 6 oktober 1934, wijdde Rosenberg zijn leven aan het onderwijzen van mensen over de hele wereld hoe empathie en eerlijke zelfexpressie kunnen leiden tot vreedzame resoluties, zelfs in de meest conflict geladen situaties.

Zijn werk heeft niet alleen individuen en families beïnvloed, maar ook gemeenschappen, bedrijven en zelfs regeringen, door het bevorderen van een empathische benadering van conflict en communicatie.

Nonviolence Communication

Geweldloze Communicatie, of NVC, is een communicatieproces dat gebaseerd op het idee dat alle mensen capaciteit hebben voor medeleven en dat we onze levens verrijken door vreedzaam te communiceren.

NVC leert dat conflicten ontstaan uit miscommunicatie over onze fundamentele behoeften, en dat het door duidelijk te communiceren en empathisch te luisteren, mogelijk is om de onderliggende behoeften te identificeren en te voldoen, wat leidt tot meer harmonieuze relaties. Het model van NVC omvat vier componenten: waarneming, gevoelens, behoeften en verzoek.

 

Nonviolent communication I Marshall Rosenberg I Mae Heffelaar

Onderscheid tussen diagnose en empathie.

Een kernaspect van NVC is het onderscheid tussen diagnose en empathie. Diagnostische communicatie omvat oordelen, kritieken, labels en interpretaties van anderen, wat vaak leidt tot defensiviteit en conflict. Empathische communicatie richt zich op het begrijpen en delen van gevoelens en behoeften zonder oordeel of kritiek.

Marshall Rosenberg benadrukte dat door over te schakelen van een diagnostische naar een empathische communicatiestijl, individuen en groepen effectiever kunnen samenwerken en conflicten kunnen oplossen.

Universele en essentiële menselijke behoeften.

Volgens Rosenberg zijn aan de basis van NVC essentiële menselijke behoeften die universeel zijn, zoals de behoefte aan begrip, respect, emotionele veiligheid, en fysiek welzijn. 

NVC leert dat conflicten vaak voortkomen uit onvervulde behoeften en dat het herkennen en uiten van deze behoeften essentieel is voor effectieve communicatie en conflictresolutie. Door zich te richten op deze behoeften, in plaats van op strategieën of oplossingen, kunnen partijen vaak gemeenschappelijke grond vinden en samenwerken aan bevredigende oplossingen.

Inspiratie van eerdere denkers en activisten voor Geweldloze Communicatie.

Hoewel Marshall Rosenberg de meest prominente figuur is in de ontwikkeling van Geweldloze Communicatie, heeft hij inspiratie geput uit het werk van eerdere denkers en activisten.

Onder andere Mahatma Gandhi, wiens principes van geweldloos verzet en empathie, heeft een diepe invloed gehad op Marshall Rosenberg, en Carl Rogers, wiens cliëntgerichte therapie de nadruk legde op empathie en onvoorwaardelijke positieve waardering, zijn ook belangrijk. 

Deze invloeden hielpen Marshall Rosenberg bij het vormgeven van NVC als een methode voor het bevorderen van vrede en begrip op persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk niveau.

Marshall Rosenberg’s nalatenschap leeft voort door het voortdurende werk van het Center for Nonviolent Communication, een wereldwijde organisatie die hij oprichtte om zijn visie van een meer empathische en vreedzame wereld te verspreiden. Zijn methoden en leerstellingen blijven een bron van inspiratie en een hulpmiddel voor velen die streven naar effectievere communicatie en conflictresolutie.

Marshall Rosenberg
Marshall B. Rosenberg

Mijn workshops en trainingen overzicht

Introductietraining

Een training waarin je kunt leren hoe je meer balans kunt ervaren in jezelf en in relatie tot anderen zowel in werksituaties als daarbuiten. 

Door helderheid te krijgen over wat er bij jou speelt en waar het je echt over gaat, zet je een eerste stap naar verbinding.

Most Popular

Incompany training

Al onze incompany trainingen zijn op maat omdat ieder team en ieder bedrijf anders is en aansluiten is een belangrijk deel van verbindende communicatie.

Vanuit daar verzorgen wij een training waarin ervaringen centraal staan.

Workshop

Ben je op zoek naar een prikkelende, speelse en inspirerende workshop voor een teamdag of anders dan dragen wij daar graag aan bij. 

Vanuit plezier en ontspanning een kijkje in de wereld van ‘Verbindende communicatie’ te nemen.

Mae Heffelaar - Coach - pedagogisch adviseur - opvoedadviseur - verbindende communicatie - contact - Parenting Consultancy I Pedagogical Advice

Contact mij voor meer over wat Geweldloze Communicatie voor jou kan betekenen.

Ben je benieuwd wat Geweldloze Communicatie voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen?

Vul dan hieronder het formulier in en ik neem contact met je op om de mogelijkheden te bespreken van Geweldloze Communicatie.

    Mae Heffelaar geweldloos communiceren training I Opvoedadvies I Pedagogisch advies I Opvoed advies I Contact

    Verbindende communicatie is een benadering die niet alleen onze manier van denken en doen verrijkt, maar ook ons vermogen om effectief en empathisch te communiceren en verbinding verbetert. Dit bevordert het levensgeluk voor onszelf en anderen.
    Als coach faciliteer ik zowel individuele sessies als groepsprocessen, waarbij de principes van verbindende communicatie centraal staan.